American Shipper: Coronavirus fallout for ocean shipping intensifies