CMA USA: Hazardous Documentation Admin Fee – World to US – April 1, 2019